Uudised

Kuhu minna 2024

01.05. Täkupäev Tori Hobusekasvanduses 

08.05 THS noorhobuste ülevaatus Säreveres

Mai - THS noorhobuste ülevaatused Raplamaal

15.06 - Sõidu-ja veokatsed Tori HKs

21.09  Näitusmüük Tori HK Maal elamise päeva raames

Oktoober - THS varssade näitusmüük HobulaanesÜrituste ideedega kalenderplaani täiendamiseks pöörduda

 Reelika Rätsep ratsep.reelika@gmail.com 

Kokkuvõte

3. märtsil tuli Säreveresse kokku 30 tori universaalsuuna hobuse kasvatajat ja sõpra. Rõõmuga võis tõdeda, et õppeklassi staažikas kass Jalmar on endiselt tervise juures.

Õpetaja Amur rääkis aretusprogrammi muutmise vajalikkusest tori tõu kroonilise probleemi valguses, kus nimi läheb edasi, aga sisu ei taha kaasa tulla. Tund venis nagu ühiskonnaõpetus. Õpilane Päri oli hästi ette valmistanud ja tõi välja mõned nimed, kes arusaamatutel asjaoludel tori TB ossa sattunud. Näiteks Ukraina ja Astraleena. Pisut elevust tekitas punkt 1.4. Sisestav ristamine. Kuidas vajadus teaduslikult tõestatakse?  Kohalt vastas K. Väärsi, et tuleb pöörduda EMÜ teadurite poole, võib analüüsida nii andmebaasi kui geneetikat.

Kui varem oli lisaosa ainult Homeros13 679 T jaoks, siis muudetud aretusprogrammis hakkab lisaosa mängima aktiivsemat rolli ja avaldama mõju ka tagasiulatuvalt, st juba sündinud hobused on samuti võimalik tuua universaalsuuna populatsiooni osaks kui üks vanem lisaosas ja teine peatõuraamatus.

Tori hobuse keskmised mõõtmed pärinevad EHSi ajast. THSi aretusprogrammis on need paar sentimeetrit kõrgemad kui tori tõuraamatu XIII, viimases paberkandjal ilmunud köites

Gen ekspertiisi ei saa 100% ulatuses kohustuslikuks teha.

Õpilane Lepa, küsimus hobuse märkimisest inimtoiduks. Kui selline märge omaniku soovil tehakse, tähendab see rangemat kontrolli kasutatavate ravimite üle, kus näiteks toimeaine fenüülbutazon annab eluaegse keelu (täpsem loetelu EL määruses) ning LHT nõuete täitmisel hakatakse kontrollima ka hobusele antavat sööta.

Kodused ülesanded: tõukomisjonil defineerida eliitmära, täkkudele anda tunnustus edaspidi ainult omaniku taotluse alusel, õpilane Masing, teha kodulehele mugavamalt täidetavad blanketid, õpilane Põldmaa juurutada paarituse läbiviimise viisi märkimine, mis oleks vastavuses tegelikkusega

Eve Haggi – matemaatika ja tööõpetus. Aastaaruande tutvustus ja passidesse kleepsude kleepimine.

Kodune ülesanne kõigile: mõelda läbi liikmemaksu ja sisseastumismaksu suurus.

Uus poiss klassis, Mark, ilmutas nutti nutimaailmas orienteerumisel ja uuris meelsust, kas tahetaks pigem virtuaalselt koosolekuid pidada, aga hoolimata sellest, et aeg on kallis ja polegi nagu teist õieti, taheti ikka saada võimalust ja põhjust jälle kokku tulla, misjärel  hübriidkoosoleku idee kõige paremat vastuvõttu leidis.

Perekond Väärsi powerpoint esitlus universaalsuuna tõuraamatu olukorrast.

Kodutöö kõigile: mõelda läbi, kas tahetakse oma hobuse kuulumist ühte või kahte tõuraamatusse. Kirjalikuks sooviavalduseks blankett >Dokumendid

2-6aastaseid hobuseid on meie tõuraamatus 98.

Õpetaja Rätsep pani rõhku kehalisele kasvatusele, kus tunniplaan näeb ette toimumist Eesti eri paigus ja sisaldab nii kõndimist kui jooksmist noorhobuse kõrval. Valmib juhend, milliseid harjutusi ja millise varustusega täpselt hinde peale näidata tuleb ning milliseid nõudeid esitatakse kava ettekandmise väljakule. Paigas on kuupäevad 8. mai Säreveres ja 16. mai kodudes Raplamaal.TB hobuseid ei hinnata. Registreerumine on endiselt avatud. 

Silveri ja Janne kodutööd on üleval >Aretus>Statistika all.

Kaunista oma kodu tori hobuse kalendriga või osta kingituseks!

Kanna soovitud kogusele vastav summa Tori Hobuse Seltsi arvele EE587700771002139716,  kirjuta meile torihobuseselts@gmail.com,  millisesse pakiautomaati ja millisele telefoninumbrile soovid kalendrit saada.

Hind 15€