Statistika

Tori hobuse universaalsuuna tõuraamat.pptx

Koostas Silver Salumets 04.03.24

tori hobused 5.pk.xlsx
Võõrtõust täkkude kasutamine tori tõus, varssade sünni statistika ajavahemikul 2000- 2013.pdf