Erja mõisa täkud 

Omanik Lars Uus, 58036603 , lars.ridala@gmail.com