Sugutäkud

Kui kasutate täkku paarituseks, siis veenduge, et tal oleks tehtud gen ekspertiis ja andmed võrdluseks kättesaadavad.

Tori hobuse universaalsuuna tõuraamatu täkud 31.12.2023 seisuga 

EHS tunnustus

VTHÜ tunnustus

Veokatsed läbinud 2023

Ajutine tunnustus